Fri barn- och ungdomstandvård till 21 års ålder.

2016-12-27

Från och med 1 januari 2017 har vi fri tandvård för barn och ungdomar upp till 21 års ålder.