Ökat bidrag 65-75år

2017-01-04

Goda nyheter för patienter som är 65-75 år. Vid årsskiftet ökade det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) för patienter i denna ålderkategori från föregående 150kr/år till nuvarande 300kr/år.