Ny röntgen

Panorama 2

2018-03-23

Hösten 2017 installerade vi vår nya fina panoramaröntgen.
Med denna röntgen har vi nu möjlighet att ta översiktsbilder av hela bettet och förfina vår diagnostik.