Ökat bidrag för tandvård!

2018-04-12

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) dubbleras från och med den 15 april 2018. För patienter i ålderkategorin 23-29 år samt 65år och äldre ökar det årliga bidraget från föregående 300kr/år till nuvarande 600kr/år. För patienter som är 30-64 år är det en ökning från 150kr/år till 300kr/år.