Vägarbete på Stora Södergatan

2018-10-25

Etapp 3 av arbetet med nordsydliga cykelstråket är i full gång vilket medför att Stora Södergatan ej är framkomlig för biltrafik. Lättaste alternativa väg till parkeringshuset Färgaren är via parallellgatan Gyllenkroks Allé.
För vidare information kring trafiksituationen hänvisas kommunens hemsida lund.se
Med vänlig hälsning,
Tandläkarna i centrum