Personal

Tandläkare Sten Frostgård
Tandläkare Danielle Hesarod

Tandläkare Niklas Thuring

Tandhygienist Gunilla Olsson
Tandsköterska Anna Gren
Tandsköterska Rebecca Karlsson
Tandsköterska Marianne Nilsson
Tandsköterska Margareta Kärne