Rotbehandling

Om nerven i tanden skadats av karies, belastning eller olycka kan man behöva ta bort den inflammerade eller döda nerven. Du behöver en rotfyllning.