Vad kostar det

Vanliga åtgärder:

Basundersökning 830 kr
Förebyggande behandling 520-960 kr
Lagning 1 yta framtand 750 kr
Lagning 1 yta kindtand 930 kr
Rotfyllning 1 rotkanal 3450 kr
Rotfyllning 3 rotkanaler 5200 kr
Tandutdragning 1 tand 1100 -1950 kr

Statligt Tandvårdsstöd

ATB 1 juli varje år
- 150 kr f.o.m. 30 år -64 år
- 300 kr t.o.m. 29 år och f.o.m. 65 år
Får sparas i två år.

Läs mer

Högkostnadsskydd

Ersättningen beräknas efter en referensprislista. Börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3000 kronor.

Sedan får patienten ersättning med

  • 50 % av kostnader med ett referenspris mellan 3000 och 15000 kr
  • 85 % av kostnader med ett referenspris som överstiger 15000 kr

Ett Kostnadsförslag efter undersökningen ger dig en vägledning om vad du får betala.

Läs mer

Barn

Barn/Vårdnadshavare har rätt till fritt val av vårdgivare inom tandvården. Vi har avtal med Region Skåne vilket innebär att barn som är listade hos oss har fri tandvård t.o.m. det år man fyller 22 år.
Vi har möjlighet att remittera till olika specialistkliniker vid behov, och detta är också kostnadsfritt.
Vad gäller tandreglering kommer en urvalsansvarig tandregleringsspecialist till oss på kliniken och avgör om barnet kan få fri tandreglering genom Region Skåne. Vi tandläkare bedömer vilka barn som har behov av en konsultation, men man kan också ha egna önskemål om att barnet ska visas för tandregleringsspecialist.

Läs mer